Historie oddílu
Oddíl Záře vznikl mezi lety 1971-3. Tehdy to byl malý oddíl s všeobecně kulturním zaměřením. Vedoucím byl Jarda Hastík. V roce 1975 se vedení oddílu ujímá Vít Želva Pokorný. 11.11.1975 zakládá nynější oddíl Záře se zaměřením na přírodu a táboření. První výprava se uskutečnila do Loděnice u Karlštejna. První kronika byla založena 22.9.1976. Oddíl se dále věnoval přírodovědné činnosti, jezdil na výpravy a následující čtyři roky se zúčastnil letních skupinových stanových táborů. V letech 1980 a 1981 Záře jela místo stanových táborů na vodu. Byly to první samostatné tábory. V roce 1982 byl oddíl poprvé na samostatném táboře v Soběnově u Kaplice v Novohradských horách.
V dubnu téhož roku začíná vycházet oddílový časopis Zářič a na podzim jeho zúžené vydání Moutas. V následujících letech stoupá úroveň oddílu a jeho činnost se stále více dostává do rozporů s pionýrskou ideologií a směřuje ke skautingu. Na počátku roku 1984 vstupuje oddíl do řad ČSTV (Československý svaz tělesné výchovy), aby si v případě zákazu činnosti při pionýrské organizaci uhájil právo na existenci. Účastní se různých oddílových srazů a dosahuje úspěchů. V roce 1986 úroveň oddílu s odchodem zkušených vůdců Želvy a Šípka na vojnu klesá. Vedení se ujímá Šnek. V létě roku 1986 se nepodařilo zajistit tábor - vyjíždí se na puťák na Slovensko a již následující léto po návratu Šípka a Želvy probíhá jeden z nejúspěšnějších táborů - California. Zaměření oddílu a jeho činnost se však neshoduje s tehdejším politickým směrem, a tak má problémy. Ve štvavém komunistickém plátku Rudé právo vychází lživý článek plný výmyslů o našem táboře, který způsobuje zákaz práce s mládeží pro Želvu. Následuje cenzura Zářiče a zákaz vydávání. Nicméně díky nadšení vedení i členů se oddílu daří velmi dobře. Na jaře 1989 náhle Šnek zanechává vedení a jelikož většina velkých členů je na vojně, nastává úpadek. Vedení oddílu přebírají Děda a Dudu, díky nimž Záře přežívá. Na podzim roku 1990 se vedení ujímá Vaťák, Šimon a Smíšek. Koncem roku Záře přestupuje k 22. středisku Junáka „Šipka" jako 222. chlapecký a dívčí oddíl. Oddíl vede Vaťák až do roku 2000, kdy se začíná věnovat družině bobříků a oddíl svěřuje Trpaslíkovi. Kvůli neshodám v oddíle vede Trpaslík oddíl jen do roku 2001. Po táboře Slované se oddílu ujímá Sherlock a Marcel, kteří vedou oddíl až do tábora Egypt (2003). Jako vedoucí oddílu se následně vystřídají Jeník, Méďa, Klíště a Pepík.
Po táboře Cesta kolem světa (2010) nastává celková generační výměna ve vedení oddílu a vedoucí oddílu se stává Jabko. Nezkušenost mladých vedoucích vede k horší kvalitě programu a spolu s malým úsilím o nábor nových členů ústí v postupný úbytek členů. Na počátku léta 2013 se oddíl schází na velkou radu a s pomocí veoudcí střediska Máji se vedení shodne na další vizi oddílu. Po táboře Mystik (2013) tak oddíl pod Skokanovým vedením oddíl nabírá znovu dech a jeho řady se opět významně rozšiřují. Oddílový program se více dělí na mladší Vlčušky a starší skauty a skautky.
Tábory oddílu Záře

.

1976

Benešova hora

1996

Artuš

2016

bez tématu           

1977

Malonty

1997

Soptropus

2017

vlčušky: Asterix a Obelix
skauti: bez tématu

1978

Sklené

1998

Oppidum

2018

vlčušky: Škola čar a kouzel
skauti: 20. století

1979

Sklené

1999

Cesta kolem světa

 

 

1980

Berounka

2000

La puebla

 

 

1981

Vltava

2001

Slované

 

 

1982

Chilkoot

2002

Království Nirma

 

 

1983

Dakota

2003

Egypt

 

 

1984

Chairman

2004

Bablietka

 

 

1985

Hellada

2005

Japonsko

 

 

1986

Alvaréz - Slovensko

2006

Robin Hood

 

 

1987

California

2007

Odysseia

 

 

1988

Královská cesta

2008

Apokalypsa

 

 

1989

Nakamakama

2009

Inkové

 

 

1990

Oregon

2010

Cesta kolem světa

 

 

1991

Hobit

2011

Mafie

 

 

1992

Kalyng

2012

Star Wars

 

 

1993

Koruna Česká

2013

Mystik

 

 

1994

Kuža Pahin

2014

Lovci mamutů

 

 

1995

Bruckův poklad

2015

Excalibur